Zastrzeżenie

Informacje znajdujące się w tej książce bazują na wykształceniu i doświadczeniu autora, ale nie powinny być traktowane jako porady medyczne. Mają służyć wyłącznie celom edukacyjnym. Żadne działanie nie powinno zostać podjęte jedynie w oparciu o treść niniejszej publikacji. Osoby korzystające z tych informacji powinny w każdej sprawie dotyczącej zdrowia konsultować się z odpowiednimi przedstawicielami służb medycznych. Informacje i opinie przedstawione w tej książce są prawdziwe, według najlepszej wiary i wiedzy autora, ale to nie znaczy, że są pozbawione błędów. Czytelnik korzystający z nich bez konsultacji z lekarzem lub odpowiednim znawcą zagadnień zdrowia i medycyny bierze na siebie ryzyko wynikające z własnego działania. Autor i wydawca nie są odpowiedzialni za niezamierzone błędy czy nieścisłości mogące pojawić się w tekście, jak również za korzystanie z publikowanych treści na własną rękę. Przedstawione wiadomości i zalecenia nie były zatwierdzone przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration – FDA).