Pilne, chodzi o nasze zdrowie! GMO

od: Fundacja ICPPC <biuro@icppc.pl>

UWAGA! Posiedzenie podkomisji, które miało być 8 maja zostało odwołane. Dostaliśmy natomiast zaproszenie na spotkanie, które odbędzie się w dniu 10 maja 2017 roku o godz. 11.00 w siedzibie Ministerstwa Środowiska, w sali 261N. Celem spotkania jest przedyskutowanie przepisów projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych w zakresie upraw roślin GMO. Na liście zaproszonych jest 19 organizacji, po jednym przedstawicielu z każdej… A więc nie są to prawdziwe konsultacje społeczne. Zachęcamy do dzwonienia do Ministerstwa Środowiska z pytaniami dlaczego nie zostaliście zaproszeni. Zachęcamy do odwiedzanie swoich posłów i domagania się głosowania za całkowitym, bezwarunkowym, ustawowym zakazem upraw GMO.

Dodatkowe informacje poniżej.

Z pozdrowieniami, Jadwiga Łopata, Sir Julian Rose (Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi-ICPPC), Edyta Jaroszewska-Nowak (Ekoland i Solidarność RI o/ Zachodniopomorski), Jolanta Dal (Ohanadal, radna)

KONTAKT: Edyta Jaroszewska-Nowak tel. 609-645-386, Jolanta Dal tel. 503 559 506
==========================
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114  biuro@icppc.pl
www.icppc.pl   www.gmo.icppc.pl   www.eko-cel.pl
WEŹ UDZIAŁ W WARSZTATACH W EKOCENTRUM ICPPC www.eko-cel.pl

Dodatkowe informacje:

W dniu 21.04.2017 w Sali Kolumnowej Sejmu odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw.
Projekt ustawy zawiera bardzo kontrowersyjne zapisy o możliwości tworzenia stref do upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych na terenie każdej gminy.
Liczny udział strony społecznej, zgłaszane wątpliwości i zdecydowany sprzeciw wobec takich zapisów w projekcie spowodował, że ustawa została skierowana do dalszych  prac w podkomisji.

WAŻNE! Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na to posiedzenie (czasem z bardzo odległych miejsc w Polsce) bowiem TYLKO SPOŁECZNY NACISK jest w stanie spowodować zmiany w stanowisku Rządu. Minister Ochrony Środowiska prof. Jan Szyszko przyznał rację stronie społecznej i zadeklarował chęć wprowadzenia zmian do ustawy. Trudno jednak wierzyć politykom, którzy już wielokrotnie obiecywali wprowadzenie bezwarunkowego zakazu upraw GMO a zamiast tego dopuszczają uprawy GMO. Dlatego musimy dalej obserwować i natychmiast reagować na  działania wyżej wspomnianej komisji.

Według nas, ani Dyrektywy Unijne ani wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który ciąży na Polsce nie wymaga od Polski tworzenia stref do upraw roślin zmodyfikowanych genetycznie. Możemy skonstruować takie prawo, które zgodnie z unijnymi przepisami trwale zabezpieczy nasz kraj przed GMO wprowadzając całkowity zakaz upraw tych roślin.
Przedstawiciele Kancelarii Prawnej „Kaszyński Lewandowski Adwokaci” reprezentującej interes społeczny zaproponowali  współpracę przy tworzeniu poprawek do tego aktu prawnego.

Należy śledzić terminy prac podkomisji i na kolejne posiedzenie stawić się również tak licznie.

Przed nami są  jeszcze kolejne zadania, takie jak wymuszenie znakowania produktów wytworzonych ze zwierząt karmionych paszami GMO oraz doprowadzenie do tego, aby posłowie zajęli się ustawą o krajowym wskaźniku białkowym co pomoże wyeliminować z pasz soję i kukurydzę GMO.

Jeżeli ktoś może wspomóc finansowo nasze działania prosimy wpłacać darowizny http://icppc.pl/index.php/pl/wesprzyj-nas.html

FILMIKI DO DALSZEGO NAGŁAŚNIANIA:
„Dosyć tej obłudy” – Jadwiga Łopata w sejmie (21.04.2017)
https://www.youtube.com/watch?v=ClNlT-6k5DY
Alarm – Stop GMO – Jerzy Zięba w Sejmie – Poruszające i mocne wystąpienie
https://www.youtube.com/watch?v=og8nC4bIp9w
całość z sejmu
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=C2698D0750E4B66BC12580FF003AF2B7#

0 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *